< Admitere facultate
 
HOME » Admitere » Admitere facultate

Admitere IULIE 2017

 • Pliant admitere iulie 2017

 • SCURT ISTORIC SI OFERTA DE INVATAMANT A UNIVERSITATII
  Invatamantul superior de constructii din Romania a luat fiinta in anul 1864 prin infiintarea la Bucuresti a "Scolii de Poduri si Sosele, Mine si Arhitectura", transformata in 1867 in "Scoala de Poduri, Sosele si Mine" si in 1888 in "Scoala Nationala de Poduri si Sosele". In 1921, "Scoala Nationala de Poduri si Sosele" s-a transformat in Scoala Politehnica din Bucuresti, pregatirea inginerilor
  constructori facandu-se in cadrul Sectiei de Constructii, denumita din 1938 Facultatea de Constructii. In anul 1948, ca urmare a Reformei Invatamantului, Facultatea de Constructii s-a desprins din Scoala Politehnica (care a devenit Institutul Politehnic) si s-a transformat intr-o institutie de invatamant superior de sine-statatoare, numita "Institutul de Constructii" din Bucuresti. Incepand cu anul universitar 1994-1995, Institutul de Constructii a devenit Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB).
  UTCB este UNIVERSITATE DE STAT, ACREDITATA, cu traditie si cu o larga recunoastere nationala si internationala.
  UTCB a obtinut in urma evaluarii institutionale de catre ARACIS, calificativul: GRAD DE INCREDERE RIDICAT.


  2. DATE GENERALE PRIVIND ADMITEREA IULIE 2017
  Facultatea de Hidrotehnica organizează admiterea pentru studii de licență, fiind disponbile atât locuri la buget, cat si la taxa, pentru specializarile:

 • Amenajari si constructii hidrotehnice

 • Inginerie sanitara si protectia mediului
 • Ingineria mediului
 • Automatica si informatica aplicata

 • 3. METODOLOGIA ADMITERII
  Admiterea se face PE BAZA DE DOSAR:
  admiterea se face pe baza REZULTATELOR EXAMENULUI DE BACALAUREAT.
  Media de admitere este formata din nota de la Matematica, Fizica sau Informatica de la bacalaureat, (la alegerea candidatului, cu o pondere de 80%) si Media generala a examenului de bacalaureat (cu o pondere de 20%).
  *La specializarea Ingineria mediului se mai poate opta, în plus, pentru disciplina Chimie de la bacalaureat.
  **Candidatii care nu au sustinut examenul de bacalaureat la nici una din disciplinele mentionate anterior, se pot inscrie pe locurile cu taxa, avand posibilitatea ocuparii locurilor de la buget, dupa inchiderea sesiunii din toamna, in functie de numarul de locuri bugetate vacante. Media de admitere va fi Media generala a examenului de bacalaureat.  OBSERVATII: Admiterea candidaților la o anumită specializare se face pe baza mediei de admitere. Pe baza opțiunilor proprii exprimate la înscriere, un candidat care prin media de admitere obținuta nu poate ocupa un loc la prima specializare dorită, poate fi redistribuit la alte specializari din domeniul ales si este deasemenea eligibil la ocuparea unui loc la specializările dintr-un alt domeniu, dacă au rămas locuri disponibile pentru redistribuire. Redistribuirea se face în ordinea mediilor, pe locuri subvenționate de la buget, dar candidatul poate avea și opțiune de a fi redistribuit pe locuri cu taxa, la o anumita specializare dorita. Toate opțiunile candidatului se indica pe formularul de inscriere, iar exprimarea și activarea acestor opțiuni de redistribuire se face fără plata unor taxe suplimentare. La fiecare punct de înscriere (secretariat de facultate) candidații vor fi informați asupra tuturor domeniilor si specializărilor din cadrul UTCB. Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere, cu una sau mai multe opțiuni de redistribuire către alte specializari și domenii, pentru eventualitatea în care la acestea rămân locuri neocupate, subvenționate de la buget sau cu taxă. Taxa de înscriere este de 80 lei, indiferent de domeniul pentru care s-a optat, proba/probele de concurs, sau numărul de opțiuni de redistribuire solicitate. Sunt scutiți de plata taxei orfanii, candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat) indiferent de instituția de învățământ unde își desfășoară activitatea, precum și copiii salariaților din Universitatea Tehnică de Construcții București.


  4. ACTE/DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE ( CICLUL I LICENTA):
  1. Diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire; (adeverința de absolvire doar pentru absolvenții de liceu promoția 2017). Aceste documente se depun în original sau copie legalizată. Obs. In adeverința de absolvire să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat și notele de la probele examenului de bacalaureat (vezi punctul 3 modul de calcul al mediei de admitere)
  2. Copie legalizată după certificatul de naștere;
  3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucăți;
  4. Chitanță de plată a taxei de admitere sau, după caz, adeverințele necesare obținerii scutirii de la plata taxei;
  5. Copie după cartea de identitate.
  Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului și prima optiune la care se inscrie.


  De ce Hidrotehnica?

  Apa a fost si este un element central in dezvoltarea societatii umane, civilizat iile antice inflorind in apropierea unor resurse de apa abundente si intrand in declin odata cu degradarea mediului datorata utilizarii excesive a acestora.
  In prezent problema accesului Ia apa este tot mai acuta in lume. Pentru o populatie in continua crestere,in ciuda progresului tehnologic asigurarea apei din punct de vedere cantitativ si calitativ constituie o problema departe de a fi rezolvata.
  Romania nu este o tara bogata in resurse de apa, resursa specifica utilizabila este de 2.660 mc/loc/an, fata de media europeana de 4.000 mc/loc/an.
  HIDROTEHNICA, in calitatea sa de stiinta si practica inginereasca, pe Ianga utilizarea rationala a resurselor de apa contribuie semnificativ Ia diminuarea dezastrelor legate de apa.

 • Te-ar interesa sa inveti mai multe despre amenajarea cursurilor de apa, porturi, gospodarirea resurselor de apa? Te asteptam la Amenajari si Constructii Hidrotehnice!

 • Ti-ar placea sa fii proiectant sau executant de sisteme de alimentare cu apa, tratare si epurare, sisteme de canalizare? Vino la Inginerie Sanitara si Protectia Mediului!


 • Burse

  Studentii facultatii beneficiaza de:
 • Burse de studiu;
 • Burse de merit;
 • Burse sociale;
 • Burse de performanta - atrase de la partenerii facultatii


 • Campus studentesc Tei

  Facultatea de Hidrotehnica ofera in Campusul Tei spatii de cazare, cantina, sala sport, biblioteca.


  Perspective de cariera


  Absolventii facultati de Hidroethinca au perspective deosebite in practicarea unei profesii cu mare cautare pe piata muncii - executie, administratie, operare, proiectare, consultanta, cercetare -, in tara dar si in strainatate: alimentari cu apa si canalizari, gospodarirea apelor, amenajarea cursurilor de apa, protectia si ingineria mediului.

  Decanat

   
       

  Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
  Universitatea Tehnică de Construcții București

  Site realizat de:
  UTCB websiteHOMESEND E-MAIL