HOME » Admitere » Admitere master

Admitere masterat 2018

ADMITERE CICLUL II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Lista candidatilor declarati admisi la Facultatea de Hidrotehnica


1. Date generale
Facultatea de Hidroethnica organizeaza in luna septembrie concurs de admitere pentru ocuparea locurilor la masterat: 4 specializări / programe de studiu de masterat ACREDITATE:

 • Inginerie hidraulica
 • Dezvoltare durabila
 • Inginerie hidraulica si Protectia Mediului
 • Inginerie geotehnica


 • IN CONFORMITATE CU AVIZUL ARACIS NR. 2858 / 20.04.2011, MASTERATUL IN UTCB (pentru noile promotii, la toate specializările) ESTE DE 4 SEMESTRE - 120 CREDITE.


  2. Date admitere
 • Date generale admitere UTCB


 • 3. Conditii generale, clasificarea candidatilor, metodologia de admitere
  Admiterea la Ciclul II - Studii universitare de master se face în conformitate cu reglementarile existente, la programele de studii/specializarile acreditate în cadrul institutiei de învatamant superior, în cazul UTCB, toate programele mentionate mai sus.
  La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii înv. nr. 84/1995*), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate în strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate.
  Admiterea se face pe baza unui examen vocational. Media de admitere este compusa din: media generala a anilor de studii (cu o pondere de 30%), media examenului de licenta (cu o pondere de 40%) si nota obtinuta la interviul vocational (cu o pondere 30%).

  Candidatii pot depune un singur dosar dar cu optiuni de redistribuire. Activarea specializarilor se va face tinand cont de criteriile de organizare a formatiilor de studiu si de solicitarile candidatilor.
  Taxa de înscriere la concurs aprobata de Senatul UTCB este de 100 lei. Sunt scutiti de plata taxei: orfanii, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat) indiferent de institutia de învatamant, precum si copiii salariatilor Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.  4. Acte /documente necesare la inscriere:
 • Cererea de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată de comisia de admitere;
 • Diploma de licentă sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată de comisia de admitere, iar pentru absolventii de studii universitare de licentă din promotia anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverinta în original sau copie, care va contine media de la examenul de licentă/diplomă;
 • Pentru studentii care urmează o a doua specializare, adeverintă eliberată de institutia de învătământ superior din care să rezulte calitatea de student si forma de finantare (buget sau taxă);
 • Certificatul de nastere copie certificată de comisie;
 • Certificatul de căsătorie (dacă e cazul) copie certificată de comisie;
 • Adeverintă medicală în original, eliberată de cabinetul medical scolar, de medicul de familie sau dispensarul teritorial de care apartin. Valabilitatea adeverintei medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislatiei în vigoare.
 • Patru fotografii 3x4cm;
 • Copie certificată de comisie după cartea sau buletinul de identitate;
 • Chitanta care face dovada achitării taxei de înscriere sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei de înscriere la admitere;
 • Dosar plic

 • Observatii:
  * Se accepta depunerea copiilor nelegalizate dupa Certificatul de nastere si dupa C.I. dar, la înscriere se prezinta si originalele documentelor respective.
  ** Candidatii din UTCB din promotia 2018 care nu si-au ridicat Diplomele de BAC sau de Licenta de la secretariatul facultatii, pot depune (în locul acestora) adeverinta de absolvire, care trebuie sa cuprinda media generala a anilor de studii si cea a examenului de licenta.


  Decanat Facultatea de Hidrotehnica
   
       

  Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
  Universitatea Tehnică de Construcții București

  Site realizat de:
  UTCB websiteHOMESEND E-MAIL