HOME » Admitere » Admitere master

Admitere masterat - SEPTEMBRIE 2017

-REZULTATE ADMITERE MASTER

ADMITERE CICLUL II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

1. Date generale
Facultatea de Hidroethnica organizeaza in luna septembrie 2017 concurs de admitere pentru ocuparea locurilor la masterat: 4 specializări / programe de studiu de masterat ACREDITATE:

 • Inginerie hidraulica
 • Dezvoltare durabila
 • Inginerie hidraulica si Protectia Mediului
 • Inginerie geotehnica


 • IN CONFORMITATE CU AVIZUL ARACIS NR. 2858 / 20.04.2011, MASTERATUL IN UTCB (pentru noile promotii, la toate specializările) ESTE DE 4 SEMESTRE - 120 CREDITE.


  2. Date admitere
 • Date generale admitere UTCB


 • 3. Conditii generale, clasificarea candidatilor, metodologia de admitere
  Admiterea la Ciclul II - Studii universitare de master se face în conformitate cu reglementarile existente, la programele de studii/specializarile acreditate în cadrul institutiei de învatamant superior, în cazul UTCB, toate programele mentionate mai sus.
  La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolventii cu diploma de licenta ai ciclului de studii universitare de licenta organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii înv. nr. 84/1995*), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si absolventii studiilor efectuate în strainatate si recunoscute de catre directia de specialitate.
  Admiterea se face pe baza unui examen vocational. Media de admitere este compusa din: media generala a anilor de studii (cu o pondere de 30%), media examenului de licenta (cu o pondere de 40%) si nota obtinuta la interviul vocational (cu o pondere 30%).

  Candidatii pot depune un singur dosar dar cu optiuni de redistribuire. Activarea specializarilor se va face tinand cont de criteriile de organizare a formatiilor de studiu si de solicitarile candidatilor.
  Taxa de înscriere la concurs aprobata de Senatul UTCB este de 100 lei. Sunt scutiti de plata taxei: orfanii, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat) indiferent de institutia de învatamant, precum si copiii salariatilor Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.


  4. Calendar admitere
 • Inscrieri: 14 - 18 septembrie 2017, orele 9.00 - 13.00 la secretariatul facultatii;
 • Afisarea rezultatelor: 19 septembrie 2017;
 • Afisarea rezultatelor la contestatii: 19 septembrie 2017.

 • 5. Acte /documente necesare la inscriere:
 • Copie dupa Certificatul de nastere* ;
 • Copie dupa C.I.* ;
 • Diploma de BAC (în original sau copie legalizata)**;
 • Diploma licenta (în original sau copie legalizata sau adeverinta de absolvire) **;
 • Trei fotografii tip C.I. (pentru carnetul de student si pentru diploma).

 • Observatii:
  * Se accepta depunerea copiilor nelegalizate dupa Certificatul de nastere si dupa C.I. dar, la înscriere se prezinta si originalele documentelor respective.
  ** Candidatii din UTCB din promotia 2017 care nu si-au ridicat Diplomele de BAC sau de Licenta de la secretariatul facultatii, pot depune (în locul acestora) adeverinta de absolvire, care trebuie sa cuprinda media generala a anilor de studii si cea a examenului de licenta.


  Decanat Facultatea de Hidrotehnica
   
       

  Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
  Universitatea Tehnică de Construcții București

  Site realizat de:
  UTCB websiteHOMESEND E-MAIL