HOME » Oferta educațională » Ciclul I - Licența » Amenajări și Construcții Hidrotehnice

Amenajări și Construcții Hidrotehnice

Licență 4 ani
Domeniu: Inginerie Civilă

Formează specialiști pentru următoarele domenii:
 • lucrări de barare pentru crearea lacurilor de acumulare, având ca scop asigurarea cu apă;
 • lucrări de barare, combinate cu îndiguiri și lucrări de regularizare în vederea protejării populației și bunurilor materiale împotriva inundațiilor;
 • amenajarea porturilor fluviale și a porturilor maritime;
 • lucrări costiere și de protejare a litoralului;
 • prognoze hidrologice și planuri de management ale resurselor de apă
 • managementul dezastrelor (inundații, cutremure de pământ, alunecări de teren).
Perspective de carieră:
 • firme de execuție (alimentări cu apă, canalizări, baraje, regularizări de râuri, porturi, protecție costieră);
 • firme de proiectare (alimentări cu apă, canalizări, baraje, regularizări de râuri, porturi și șantiere navale, protecție costieră, instalații pentru construcții, drumuri, ș.a.);
 • institute de cercetare;
 • firme de exploatare (apă-canal la nivel orășenesc sau județean, Hidroelectrica, ș.a.);
 • organisme de stat ("Apele Române", Agenția Națională de Protecție a Mediului).
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL