HOME » Oferta educațională » Ciclul I - Licența » Automatică și Informatică Aplicată

Automatică și Informatică Aplicată

Licență 4 ani
Domeniu: Ingineria Sistemelor

Formează specialiști pentru următoarele domenii:
 • activități de creare și administrare de sisteme informatice, sisteme automate în construcții și de sisteme de date geospațiale:
  • analiza, proiectarea și administrarea sisteme complexe (informatice și automate);
  • programarea calculatoarelor în diferite limbaje de programare pentru diferite domenii;
  • proiectarea și administrarea rețelelor de calculatoare;
  • prelucrarea datelor geospațiale
    

Perspective de carieră:
 • analist de sistem (sistem informațional, sistem automat, sistem informatic);
 • proiectant de sisteme;
 • programator pentru aplicații complexe;
 • expert în imotică și/sau domotică;
 • expert în informatică aplicată geospațială;
 • expert în informatică aplicată (diferite domenii);
 • profesor de specialitate

 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL