HOME » Club Hidrotehnica

achClub HIDROTEHNICA

Facultatea de Hidrotehnică este o școală cu tradiție și înaitași de prestigiu, care își are rădăcinile în vechea Școală de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură înfințată în anul 1864 sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Urmărind cu seriozitate, dăruire și perseverență misiunea de a forma specialiști bine pregătiți, facultatea caută și folosește toate mijloacele și modalitățile prin care poate îmbunătății și moderniza procesul de învățământ. În acest sens facultatea privește cu mândrie spre generațiile de ingineri care azi sunt angrenați cu succes în soluționarea problemelor tot mai complexe ale gospodăririi resurselor de apă, ale ingineriei hidrotehnice, dorind să păstreze o legătură cât mai strânsă cu aceștia în beneficiul ambelor entități.
Ca urmare, Consiliul Facultății a aporbat constituirea Clubului Hidrotehnica, asociație care are misiunea de a:
  • realiza și consolida relațiile dintre absolvenții facultății din toate promoțiile și specializările,
  • promova relațiile de colaborare între Facultatea de Hidrotehnică și absolvenții săi;
  • facilita colaborarea tehnică, profesională, comercială dintre absoventii facultatii din diverse generatii;
  • promova imaginea facultatii si a absolventilor acesteia;
  • imbunatatii sistemul de invatamant si a adapta continuu pregatirea specialistilor la cerintele pietei;
  • sprijini cercetarea stiintifice în domeniul ingineriei hidrotehnice, precum si orientarea acesteia catre nevoile reale ale economiei.
  • implica absolventii in sustinerea profesional-stiintifica, manageriala si economica a Facultatii de Hidrotehnica.

Membrii clubului pot fi profesori care activează în facultatea de hidrotehnică, absolvenți ai facultății, specialiști din alte domenii care activează în domeniul hidrotehnic, societăți comerciale cu activitate în acest domeniu.
Ca urmare adresăm tuturor celor care doresc și se regăsesc în una din categoriile menționate, rugămintea să completeze și să trimită pe adresa club.hidrotehnica@utcb.ro formularul de adeziune de mai jos.

Prof. dr. ing. Ioan BICA
Decan Facultatea de Hidrotehnică

- Statut Club Hidrotehnica
- Inscriere Club Hidrotehnica
- Fisa de adeziune 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ, Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB websiteHOMESEND E-MAIL