HOME » Oferta educațională » Ciclul III - Studii doctorale

Studii doctorale

In Universitatea Tehnică de Construcții București, doctoratul se organizează cu frecvența și fară frecvență. La forma cu frecvență doctorandul primește o bursă lunară. Forma fara frecvență este cu taxă. Pentru anul universitar 2008/2009 taxa anuală la doctoratul fară frecvență este de 1.000 lei, platibilă in 2 tranșe, in primele 30 de zile de la începutul fiecărui semestru.

Durata doctoratului la ambele forme este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, la cerere, cu încă 1-2 ani, în condițiile stipulate de regulament.

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT APARȚINÂND DE FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ
Domeniul INGINERIE CIVILĂ

CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE

 • Prof. univ. dr. ing. Radu DROBOT
 • Prof. univ. dr. ing. Dan STEMATIU
HIDRAULICA ȘI MECANICA FLUIDELOR
 • Prof. univ. dr. ing. Anton ANTON (activeaza si in specializarea: Inginerie Urbana si Dezvoltare Regionala)
 • Prof. univ. dr. ing. Ioan BICA (activeaza si in specializarea: Protectia Mediului in Inginerie Civila)
 • Prof. univ. dr. ing. Radu-Mircea DAMIAN
 • Prof. univ. dr. ing. Mircea DEGERATU
 • Prof. univ. dr. ing. Virgil PETRESCU
 • Prof. univ. dr. ing. Andrei GEORGESCU
 • Prof. univ. dr. ing. Constantin-Radu GOGU (activeaza si in specializarea: Protectia Mediului in Inginerie Civila)
ALIMENTĂRI CU APĂ, CANALIZĂRI ȘI EPURAREA APELOR UZATE
 • Prof. univ. dr. ing. Alexandru MANESCU
 • Prof. univ. dr. ing. Gabriel RACOVITEANU
GEOTEHNICĂ ȘI FUNDAȚII
 • Prof. univ. dr. ing. Sanda MANEA
 • Prof. univ. dr. ing. Giullia Loretta BATALI
 • Prof. univ. dr. ing. Eugeniu MARCHIDANU
 • Prof. univ. dr. ing. Anton CHIRICA
 • Prof. univ. dr. ing. Anatolie MARCU
 • Prof. univ. dr. ing. Nicoleta Michaela RADULESCU
IMBUNATATIRI FUNCIARE
 • Prof. univ. dr. ing. Victor BURCHIU
 • Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MIHAIU
 • Prof. univ. dr. ing. Ion NICOLAESCU
 • Prof. univ. dr. ing. Ramiro SOFRONIE
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL