HOME » Despre noi » Dotări facultate

Dotări facultate

Facultatea de Hidrotehnică dispune de spații moderne de învățământ, cercetare, laboratoare de specialitate, informatică, centru de informare - documentare, oferind condiții excelente de educare, la standarde europene:

    
  • peste 20 de săli de clasă în care se desfășoară activități didactice (cursuri și seminarii);
  • un amfiteatru cu o capacitate de aproximativ 90 de locuri capabil să găzduiască orice fel de manifestări interne și internaționale;
  • laboratoare proprii de informatică (5 săli), Hidraulică, Geotehnică și fundații, Alimentări cu apă, alături de laboratoarele UTCB de Beton, Inginerie seismică, Fizică etc.;
  • biblioteca dotată cu sală de lectură și rețea de calculatoare.
Laboratoarele didactice și de cercetare au beneficiat în ultimii ani de finanțări importante care au permis realizarea unei dotări cu echipamente moderne, la cele mai ridicate standarde.
Complexul de laboratoare de Hidraulică și Protecția Mediului cuprinde laboratoare de hidraulică, aerodinamică industrială, mecanica fluidelor, medii permeabile, anemometrie și săli informatice, găzduite într-un corp separat de clădire cu o suprafață desfășurată de 3200 mp.
Complexul de laboratoare Colentina cuprinde laboratoare care răspund celor trei factori de mediu: apă, aer, sol: chimia apei, biologia apei, modele fizice de tratare și epurare a apei, microbiologie și toxicologie acvatică, fizica poluării atmosferei, pedologie, geotehnica mediului și geosintetice. Toate laboratoarele sunt dotate cu echipamente de ultimă generație care sunt utilizate atât în procesul didactic, cât și pentru cercetare.
De asemenea, în acest complex există săli de clasă și săli informatice modernizate.

        


Laboratorul de Geotehnică, Geosintetice și Mediu este dotat cu aparatură modernă pentru determinarea proprietăților fizice și mecanice ale pământurilor, solurilor, pentru investigarea proprietăților materialelor geosintetice și a caracteristicilor de frecare la interfața cu alte materiale, precum și cu aparatură de evaluare a poluării solurilor.

În Campusul Tei al Universității Tehnice de Construcții București, unde se află Facultatea de Hidrotehnică, există spații de cazare în căminele proprii, cantină, sală de sport.
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL