HOME » Oferta educațională » Ciclul II - Studii de master » Dezvoltare durabila

Dezvoltare durabila

Master 4 semestre
Domeniu: Inginerie Civilă

Masteratul de Dezvoltare durabila este cerut pe piața muncii din România și reprezintă o specializare curentă atât în universitățile europene, cât și în cele americane. Disciplinele din cadrul programului de master, vizeaza cei trei factori de mediu - apa, aer, sol (cu focalizare pe apa), precum si probleme legate de problematica deseurilor si managementul situatiilor de risc.

Formează specialiști pentru domeniile:
 • Ingineria mediului
 • Managementul durabil al resurselor
 • Remediere zone contaminate
 • Epurarea apelor uzate industriale si gestiunea namolurilor
 • Eroziunea solului si managementul sedimentelor
 • Managementul deseurilor urbane si industriale
Perspective de carieră:
Acces la:
 • Studii doctorale
 • Cercetare
 • Invățământ
 • Management proiecte complex
 • Verificator și expert
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB websiteHOMESEND E-MAIL