HOME » Oferta educațională » Ciclul II - Studii de master » Inginerie Hidraulică

Inginerie Hidraulică

Master 4 semestre
Domeniu: Inginerie Civilă

Masteratul de Inginerie Hidraulică este cerut pe piața muncii din România și reprezintă o specializare curentă atât în universitățile europene, cât și în cele americane. El oferă posibilitatea pregătirii de specialiști înalt calificați într-un domeniu de larg interes privind exploatarea lucrărilor hidrotehnice (baraje și lacuri de acumulare, stații de tratare și epurare a apelor uzate, sisteme de alimentare cu apă și canalizare), asigurarea apei la utilizatori, gestiunea calitativă a resurselor de apă, generarea viiturilor, măsuri structurale și nestructurale de management al riscului la inundații atât la nivel de bazin hidrografic, cât și în zonele urbane. Spre deosebire de ciclul I la care accentul se pune în special pe asimilarea de cunoștințe, în cadrul ciclului II atenția se îndreaptă către dezvoltarea aptitudinilor de a rezolva probleme concrete, atât la nivel de exploatare, cât și de modelare matematică.

Formează specialiști pentru domeniile:
 • Ingineria resurselor de apă
 • Hidrologie
 • Amenajări hidrotehnice
 • Tratarea și epurarea apelor uzate
 • Sisteme pentru alimentarea cu apă
 • Canalizări
Perspective de carieră:
Acces la:
 • Studii doctorale
 • Cercetare
 • Invățământ
 • Management proiecte complex
 • Verificator și expert
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB websiteHOMESEND E-MAIL