HOME » Oferta educationala » Ciclul II - Studii de master » Inginerie Hidraulica si Protectia Mediului

Inginerie Hidraulica si Protectia Mediului

Master 4 semestre
Domeniu: Inginerie Civila

Masteratul de Inginerie Hidraulica si Protectia mediului este un program nou, autorizat de ARACIS. Reprezinta o specializare curenta atat in universitatile europene, cat si in cele americane. El ofera posibilitatea pregatirii de specialisti inalt calificati intr-un domeniu de larg interes privind exploatarea lucrarilor hidrotehnice (baraje si lacuri de acumulare, statii de tratare si epurare a apelor uzate, sisteme de alimentare cu apa si canalizare), asigurarea apei la utilizatori, gestiunea calitativa a resurselor de apa, generarea viiturilor, masuri structurale si nestructurale de management al riscului la inundatii atat la nivel de bazin hidrografic, cat si in zonele urbane, dar si in ingineria si protectia mediului, managementul situatiilor de risc, gestiunea zonelor contaminate etc. Un mare avantaj al acestui nou masterat in reprezinta faptul ca permite studentilor sa aleaga rutele de pregatire pe una din cele trei filiere, in conformitate cu aptitudinile si dorintele lor. Spre deosebire de ciclul I la care accentul se pune in special pe asimilarea de cunostinte, in cadrul ciclului II atentia se indreapta catre dezvoltarea aptitudinilor de a rezolva probleme concrete, atat la nivel de exploatare, cat si de modelare matematica.

Formeaza specialisti pentru domeniile:
 • Ingineria resurselor de apa
 • Hidrologie
 • Amenajari hidrotehnice
 • Tratarea și epurarea apelor uzate; epurarea apelor uzate industriale si gestiunea namolurilor
 • Sisteme pentru alimentarea cu apa
 • Canalizari
 • Ingineria mediului
 • Managementul durabil al resurselor
 • Remediere zone contaminate
 • Managementul situatiilor de risc
Perspective de cariera:
Acces la:
 • Studii doctorale
 • Cercetare
 • Invatamant
 • Management proiecte complex
 • Verificator si expert
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Site realizat de:
UTCB websiteHOMESEND E-MAIL