HOME » Oferta educațională » Ciclul I - Licența » Ingineria Mediului

Ingineria Mediului

Licență 4 ani
Domeniu: Inginerie Mediului

Formează specialiști pentru următoarele domenii:
  • Monitorizarea calității factorilor de mediu;
  • Identificarea surselor de poluare a mediului;
  • Evaluarea impactului asupra mediului;
  • Elaborarea scenariilor de evoluție a calității factorilor de mediu pe bază de modelare matematică ;
  • Elaborarea și avizarea de proiecte pentru soluții constructive de protecție a mediului;
  • Elaborarea de soluții de remediere a factorilor de mediu poluați;
  • Adoptarea de decizii și soluții în situația unor poluări accidentatele;
  • Întocmirea de documentații pentru avize de mediu;
  • Elaborarea sistemelor de management al calității factorilor de mediu.
   
Perspective de carieră:

Oportunitățile de angajare ale absolventului secției de Ingineria Mediului sunt numeroase, începând cu societățile comerciale și sfârșind cu instituțiile de stat.
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Agențiile Locale și Regionale de Protecția Mediului, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, Compania "Apele Române", centrele universitare reprezintă instituț ale statului în care absolvenții pot să își perfecționeze și să își dezvolte cunoștințele dobândite.
La instituțiile statului se adaugă societățile comerciale specializate în consultanță în protecția mediului și Departamentele de Mediu ale fiecărui agent economic și industrial.

 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL