HOME » Oferta educațională » Ciclul I - Licența » Inginerie Sanitară și Protecția Mediului

Inginerie Sanitară și Protecția Mediului

Licență 4 ani
Domeniu: Inginerie Civilă

Formează specialiști pentru următoarele domenii:
 • alimentarea cu apă potabilă, pentru populație, instituții publice și agenți economici, care presupune:
  • captarea apelor;
  • tratarea apei;
  • transportul apei prin aducțiuni și înmagazinarea în rezervoare și castele de apă;
 • distribuția apei la consumatori prin rețele de distribuție:
  • restituția apelor uzate: sisteme de canalizare pentru preluarea apelor uzate și pentru preluarea și descărcarea apelor meteorice;
  • stații de epurare pentru corectarea calității apelor uzate înainte de deversarea acestora în emisarii naturali, pentru a diminua efectele negative asupra mediului;
 • colectarea și tratarea corespunzătoare a deșeurilor urbane și industriale:
  • sisteme de colectare selectivă și centralizată a deșeurilor din mediul urban;
  • tratarea și valorificarea deșeurilor;
  • depozitarea controlată a deșeurilor urbane și industriale.
    

Perspective de carieră:
 • execuție lucrări de infrastructură de alimentări cu apă, canalizări, stații de tratare sau epurare;
 • operare sisteme de alimentare cu apă și canalizare, stații de tratare sau epurare;
 • proiectare și consultanță pentru lucrări de alimentare cu apă, canalizări, stații de tratare și epurare, gestiunea reziduurilor;
 • cercetare - dezvoltare în domeniul îmbunătățirii tehnologiilor existente de tratare și epurare;

 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL