HOME » Despre noi » Scurt istoric

Scurt istoric

Până in anul 1942 pregătirea în domeniul hidrotehnic, se făcea în cadrul specializării unice de construcții din Școala Politehnică.

Secția de Hidrotehnică începe să funcționeze din anul 1942 în cadrul facultății de Construcții, prima sa promoție absolvind studiile în 1944.

În anul 1949 ia ființă facultatea de Poduri și Construcții masive, care ființează trei ani în cadrul Institutului de Construcții București, cu două secții, de Hidrotehnică și de Poduri.

Secția de Lucrări Edilitare ia ființă în anul 1949 în cadrul facultății de Drumuri și Lucrări edilitare.

Secțiile de Hidrotehnică și Lucrări Edilitare, formează în anal 1952 facultatea de Hidrotehnică cu două secții: Construcții hidrotehnice și Alimentări cu apă și canalizări.

În paralel, între 1951 și 1953, funcționează Institutul de Gospodărire Comunală din București, care după o existență de doi ani este desființat, iar studenții săi de la Secția de Lucrări Edilitare sunt transferați la secția de Alimentări cu apă si canaŹlizări.

Cele două secții ale facultății de Hidrotehnică fuzionează într-o singură secție, Construcții hidrotehnice, începând cu anul 1959.

Începind cu anul universitar 1969/1970 se înființează secțiile de subingineri cu durata studiilor de 3 ani și subingineri cursuri serale cu durata de 4 ani. În domeniul hidrotehnic au funcționat până în 1990 două secții, Construcții Hidrotehnice și Tehnică Edilitară.

În anul 1962 ia ființă, în cadrul facultății de Hidrotehnică secția de Hidrotehnică Agricolă, care funcționează până în 1973.

Între 1984 și 1989 facultățile de Hidrotehnică și respectiv de Drumuri și Poduri fuzionează, sub denumirea de facultatea de Hidrotehnică, Drumuri și Poduri.

Din 1990, facultatea de Hidrotehnică capătă conturul actual, cu cele două specializări din domeniul ingineriei civile, respectiv Amenajări și Construcții hidrotehnice și Inginerie sanitară și protecția mediului. Acestora li se adaugă, începând cu anul universitar 2005/2006, alte două specializări, respectiv Ingineria mediului și Automatică și informatică aplicată.
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL