HOME » Despre noi » Parteneri

Parteneri

Pentru a sprijini studenții pe timpul studiilor și dupa absolvire, pentru ca legatura cu viața practică să fie realizată în permanență, Facultatea de Hidrotehnică a încheiat parteneriate cu firme prestigioase cu activitate în domeniul său de pregatire profesională: proiectare, consultanță, execuție, exploatare, administrare. Acestea se implică în timpul facultății prin realizarea de prezentări ale domeniilor lor de activitate, prezintă proiecte pe care care le realizează, organizează vizite documentare, stagii de practică în producție, sprijină facultatea în stabilirea temelor proiectelor de diplomă pentru absolvenții facultății, oferă burse de studiu sau ajutor social, participă la diferite acțiuni organizate de Facultate. După absolvire, aceste firme oferă locuri de muncă inginerilor formați la Facultatea de Hidrotehnică.
Sediu: Splaiul Independenței, nr.294, Sector 6, București, Cod 060031
Web site: http://www.anpm.ro/
E-mail: office@anpm.ro
Telefon: 021-207.11.01; 021-207.11.02
Fax: 021-207.11.03
Agenția Națională pentru Protecția Mediului este instituția de specialitate a administrației publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului cu competențe în implementarea politicilor și legislației în domeniul protecției mediului.

Responsabilitățile ANPM sunt:
 • asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor și politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar și bazate pe conceptul de dezvoltare durabilă
 • implementarea legislației din domeniul protecției mediului
 • coordonarea activităților de implementare a strategiilor și politicilor de mediu la nivel național, regional și local
 • autorizarea activităților cu impact potențial asupra mediului și asigurarea conformării cu prevederile legale
Adresa: B-dul I.C. Brătianu, nr. 24A, Pitești, jud. Argeș
Web site: http://www.apacanal2000.ro/
E-mail: contact@apa-canal2000.ro
Telefon/Fax: 0248.223.540
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. PITEȘTI se definește ca un operator în domeniul apei potabile și al apelor uzate pe o arie lărgita de operare și urmărește ca performanțele operaționale și financiare să o recomande ca fiind o companie competitivă pe piața serviciilor publice de apă și de canalizare din Uniunea Europeană.
În ultimii ani, preocuparea pentru calitate a evoluat remarcabil și se acordă o atenție deosebită menținerii și ridicării serviciilor de alimentare cu apă la cele mai înalte standarde. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală a aprobat și eliberat societății noastre, "Licența de operare clasa I", fiind cea mai înaltă distincție pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. prestând servicii pentru circa 355 000 locuitori. Prin eforturile susținute ale echipei manageriale, Apă Canal 2000 S.A. Pitești a devenit prima companie de apă din țară care a implementat un sistem de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate în muncă.
Adresa sediu central: str. Aristide Demetriade, no. 2, sector 1, București
Web site: http://www.apabucur.ro/
E-mail: office@apabucur.ro
Telefon/Fax: 021-312.41.66 / 313.20.00
Apa Nova București, filiala Veolia Apa în România,este o societate privată ce funcționează din noiembrie 2000. Avem în prezent 2000 de salariați și peste 2 milioane de locuitori deserviți. Domeniile noastre principale de activitate sunt: CAPTARE, TRATARE,POMPARE, DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ și COLECTARE APE UZATE.
Adresa: Maneciu - jud. Prahova
Web site: www.apascogrup.ro
E-mail: secretariat@apasogrup.ro
Telefon: 0244.295.440
APASCO este o societate comercială pe acțiuni, cu capital privat, specializată în construcții hidrotehnice speciale - baraje de beton, anrocamente și materiale locale, construcții hidroenergetice, lucrări de amploare și complexitate ridicată, lucrări de combatere a inundațiilor și de protecția mediului.
Centrul de greutate se afla în jud. Prahova și în județele adiacente, dar sunt în execuție și lucrări în bazinele hidrografice Olt, Jiu, Bega, Cerna precum și în alte județe. Obiectivul societății este de a atinge nivelul unei companii de prestigiu internațional, care să satisfacă cele mai exigente cerințe privind calitatea lucrărilor.
Adresa: Str. Kos Karoly nr. 1, Tg. Mureș, 540297, România
Web site: www.aquaserv.ro
E-mail: office@aquaserv.ro
Telefon: 0265.208.800, Fax. 0265.208.881
S.C. AQUASERV S.A.
Domeniul de activitate al companiei este:
 • producerea și distribuirea apei potabile;
 • colectarea și epurarea apelor uzate;
 • colectarea și epurarea apelor pluviale.
Adresa: Str. Gării Obor, nr.8B, sect.2, București, România
Web site: www.danex.ro
E-mail: office@danex.ro
Telefon: 021.252.73.24, Fax: 021.252.53.50
DANEX
Direcții de acțiune DANEX:
 • alimentări cu apă
 • tratare ape brute
 • stații de pompare pentru canalizare
 • epurare ape uzate menajere sau industriale
 • irigații - desecări
 • reabilitare lacuri, iazuri pentru orașe și zone turistice
 • centrale hidraulice de mică putere
 • echipamente de pompare pentru intervenții rapide în caz de incendiu
 • vehicularea dejecțiilor de la ferme de animale
Adresa: 077180 Tunari, Șos. de Centură nr.34, România
Web site: http://www.doka.ro
E-mail: Romania@doka.com
Telefon: 021.206.49.50, Fax.: 021.206.49.99
DOKA este unul din liderii mondiali în domeniul dezvoltării, producției și distribuției de echipamente de cofrare pentru toate sectoarele din industria construcțiilor. Prin oferta noastră inovativă îi sprijinim pe antreprenorii din toată lumea pentru a construi mai repede, mai bine, mai economic și mai sigur.
Compania care dupa 130 de ani continuă să fie o "afacere de familie", investește în creativitatea, cunostințele și abilitățile angajaților săi.
Valorile noastre se bazează pe responsabilitatea și implicarea individuală, motorul nostru de dezvoltare.
Adresa: Str. Nicolae G. Caranfil nr.72, bl.XXII A, ap.1-2, sect.1, Bucuresti
Web site: http://www.erbasu.ro
Telefon: 021.232.35.45
Fax.: 021.232.35.05

Companiile din cadrul GRUPULUI ERBASU au ca principale domenii de activitate:

 • Constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale
 • Constructii edilitare (retele apa si canal, statii de epurare ape uzate si tratare a apei potabile,  retele termoficare) si drumuri
 • Constructii speciale (poduri, pasaje, subtraversari, translatari imobile, consolidari imobile, foraje pentru alimentare cu apa, fundatii speciale)
 • Constructii hidrotehnice (baraje, indiguri, aparari de maluri si regularizari de rauri)
 • Productie industriala pentru activitatea de constructii-montaj (confectii    metalice, tamplarie, prefabricate)
 • Prestari servicii (proiectare si asistenta tehnica in constructii; comercializare materiale de constructii; inchirieri utilaje)
Adresa: Str. Samuil Vulcan 10, sect. 5, Bucuresti
Web site: www.graitec.com/ro
Telefon:0214.10.01.19, Fax: 0214.10. 01. 24
E- mail: office@anpm.ro
GRAITEC este un important dezvoltator de software dedicat proiectării în domeniul construcțiilor, oferind soluții software pentru modelarea și detalierea structurilor metalice și din beton armat.
În prezent, GRAITEC oferă clienților suita de programe Graitec Advance - o soluție integrată de CAD și calcul ce include aplicațiile Advance Design (program de calcul cu element finit și dimensionarea structurilor din beton armat și metal), Advance Beton (program pentru proiectarea și desenarea structurilor din beton armat) și Advance Metal (program pentru proiectarea și desenarea structurilor metalice).
Adresa: Str. Vasile Lascăr, nr.8, sect.2, Bucuresti
Web site: www.green-report.ro
E- mail: office@green-report.ro
Telefon: 021 310 63 97, Fax.: 021 316 28 23
GREEN REPORT este liderul pieței informațiilor de mediu, acoperind toate canalele de comunicare media. Revista, portalul de știri pe internet și wap, emisiunea TV, campaniile și evenimentele poziționează inițiativa Green Report în centrul afacerilor de mediu și a investițiilor în dezvoltarea durabilă și în protecția mediului.
O atenție deosebită acordăm publicării și dezbaterii informațiilor despre menținerea calității apelor, tratarea apelor reziduale, producerea de energie regenerabilă, protecția coastelor, apărarea împotriva inundațiilor și contracararea secetei.
Adresa: Str. Carol Davila, nr.85, sect.5, București, România
Web site: http://www.halcrow.ro
E- mail: Ionitaj@halcrow.com
Telefon: 0311.065.376 / 0311.065.377, Fax: 0311.034.189
HALCROW
Servicii cheie din cadrul departamentului de apă:
 • studii de fezabilitate, studii de impact asupra mediului, proiectare tehnică și detalii de execuție,
 • asistență tehnică și supervizare,
 • managementul riscului în următoarele domenii de activitate: lucrări de gospodărire a apelor, surse de energie regenerabilă, lucrări de alimentare cu apă și canalizare, tratarea apei și epurarea apelor uzate.
Adresa: Calea Dorobanților nr. 103-105, sect. 1, București
Web site: http://www.hidroconstructia.com/
E- mail: office@hidroconstructia.com
Telefon: 021.208.14.00, Fax: 021.208.14.01
Societatea HIDROCONSTRUCȚIA S.A. este în prezent cea mai mare firmă de construcții din România care realizează în calitate de antreprenor general și cu forțe proprii, toate categoriile de lucrări de construcții, cu finanțare publică sau privată, în orice amplasament din țară sau străinătate.
Declarația de politică asumată și certificările internaționale ale managementului calității, protecției mediului, sănătății și securității muncii, garantează capacitatea tehnică și managerială de execuție a lucrărilor, în vederea satisfacerii cerințelor, nevoilor și așteptărilor clienților.
Adresa: B-dul Eroilor 6-8, Voluntari, Jud. Ilfov
Web site: http://www.iridexcons.ro
E- mail: marketing@iridexcons.ro
Telefon/Fax: 021-240.40.41
IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII execută drumuri, parcări, piste aeroportuare, rețele de apă și canalizare, depozite de deșeuri menajere și industriale (periculoase și nepericuloase), lucrări hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare, lucrări de reintegrare a haldelor miniere în mediul înconjurător, construcții civile și industriale, demolări și alte lucrări speciale.
Din 1994 Iridex Group Construcții a introdus pe piață o gamă nouă de materiale speciale pentru construcții: materialele geosintetice utilizate în lucrări de protecție a mediului; impermeabilizarea depozitelor de deșeuri, rezervoarelor petroliere, bazinelor; combaterea eroziunii solului; consolidarea taluzurilor; creșterea capacității portante etc.
Adresa: Str Turda 119, ap.114, s1, București
Web site: http://www.lamservtrading.ro
E- mail: office@lamserv.ro
Telefon: +4 037.298.39.28 / Fax: +4 021.225.06.16
LAMSERV TRADING este sursa de incredere pentru Carti in limba engleza din diverse domenii Academice, Stiintifice, Tehnice si Medicale.
Colaboram direct cu cele mai importante edituri si distribuitori de carte din intreaga lume.
Ne adresam Centrelor Universitare, Bibliotecilor sau Firmelor specializate in sustinerea cursurilor de perfectionare in diverse domenii. Cu experienta pe care o avem din industria cartilor, va putem ajuta la crearea unor planuri personalizate de achizitie pentru cartile de care are nevoie organizatia dumneavoastra si care sa se incadreze in bugetele alocate.
Biroul Regional Pentru Europa Centrală și de Est:
Blvd. N. Titulescu, Nr. 1, Bl. A7, Sc. C, Et. 8, Ap. 85, 011131, Sector 1, București
Web site: http://www.louisberger.com
E- mail: recruitment@louisberger.ro; louisberger@louisberger.ro;
Telefon/Fax: +40 (21) 317 96 39 / +40 (21) 314 34 35
LOUIS BERGER este o societate independentă de consultanță, care își desfășoară activitatea în domeniile ingineriei, protecției mediului, economiei și al dezvoltării.
Principalele domenii de activitate sunt: alimentarea cu apă potabilă, canalizare, managementul deșeurilor, transporturi, construcții civile, organizarea și managementul proiectelor de infrastructură, managementul și instruirea resurselor umane, dezvoltarea regională urbană și rurală, agricultura, ingineria mediului, energie, etc.
În România, compania Louis Berger are o experiență continuă de 18 ani.
Adresa: Str. Iancu Căpitanu nr.15, sect. 2, București
Web site: http://www.mottmac.ro
E- mail: office@mottmac.ro
Telefon: 021 252 27 38 / 39, Fax: 021 252 27 37
MOTT MACDONALD este o companie de consultanță de talie mondială în dezvoltarea multor aspecte ale vieții de zi cu zi - de la transport, apă și mediu, până la construcții și industrie, cu o cifră de afaceri de peste 1 miliard euro și în jur de 13 000 de angajați. Proiectele desfășurate în domeniile menționate mai sus au fost finanțate, atât din fonduri externe de pre-aderare, cât și din cele interne, guvernamentale, având drept parteneri instituții europene, guvernamentale, companii de servicii publice, autorități publice locale și importante firme internaționale și locale de consultanță.
BUCURESTI FM

Adresa:Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, Bucuresti
Web site: http://www.bucurestifm.ro
Telefon: 021-303 12 02 / 021 303 17 54

Adresa: Bihor, Oradea, Str. Atelierelor nr.14
Web site: http://www.repcon.ro
E- mail: tehnic@repcon.ro
Telefon: 0259 423 225, Fax: 0259 423 308
S.C. REPCON S.A.
Domenii de activitate:
 • construcții hidrotehnice;
 • lucrări de îmbunătățiri funciare;
 • construcții civile;
 • lucrări edilitare.
Adresa: Str. Tipografilor nr. 11-15, corpul B4, etajul 3 - S-Park -Sector 1 - Cod poștal 013714 București - România
Web site: http://www.pamline.ro
E- mail: saint-gobain@pamline.ro
Telefon: + 4 021 207 57 37, Fax: + 4 021 207 57 10
Lider mondial în sisteme complete de conducte din fontă și fontă ductilă, SAINT - GOBAIN PAM concepe, produce și comercializează o gamă completă de soluții dedicate transportului apei.
SAINT-GOBAIN PAM, având peste 12.000 de angajați și 30.000 repere de produse este prezentă pe fiecare continent cu propriile unități industriale și comerciale, în 23 de țări și în România din 2005.
SAINT-GOBAIN PAM oferă propria experiență în domeniul apei:
 • Sisteme complete de conducte din fontă ductilă pentru apa potabilă și canalizare
 • Sisteme de conducte pentru stingerea incendiului
 • Sisteme complete din fontă de evacuare si drenaj pentru clădiri
 • Capace și grătare stradale din fontă ductilă
Adresa: Str. Madrid nr.4, București
Web site: http://www.sialco.ro
E- mail: sialco@sialco.ro
Telefon: 021 230 1328, Fax: 021 230 7170
SIALCO TRADING oferă: livrare de produse, realizare de instalații hidraulice, electromecanice și automatizări, consultanță tehnică, proiectare, punere în funcțiune, lucrări "la cheie", service cu principalele produse: vane, stavile ERHARD, servomotoare AUMA, echipamente de dozare GRUNDFOS ALLDOS, pompe TYCO STRATE, MONO PUMPS pentru aplicațiile din domeniul apei: stații de pompare, tratare, epurare, apeducte, baraje, aducțiuni, rezervoare, hidrocentrale, protecția mediului.
Soletanche Bachy - membră a grupului Vinci - cu o experiență de 80 de ani, prezent în peste 70 de țări, este una din cele mai mari companii de fundații speciale din lume. Posibilitățile tehnologice sunt practic nelimitate, beneficiind pe lângă soluțiile tehnice proprii, de toată asistența, experiența, know-how-ul și utilajele lui Soletanche Bachy, în domeniul fundațiilor speciale (piloți forați, piloți CFA, piloți Screwsol, barete, coloane de balast); structuri de sprijinire (pereți mulați etanși, ancoraje, pereți de piloți, sprijiniri de tip berlinez, stabilizare de taluzuri); consolidări(jet-grouting, micro-piloți); etanșări și epuismente (pereți cortină, pereți injectați, drenuri de coloane balastate sau benzi drenante, epuismente cu puțuri de vacuum, puțuri de epuismente de diametre mari).
Câteva lucrări de referință internaționale: Turnurile Petronas - Kuala Lumpur, Palmierul - Dubai, Barajul Mud Mountain - SUA, Ground Zero - New York, și autohtone: Mall Constanța, Pasaje DN1 - Băneasa, Auchan Titan, Parcare Casa Radio, Barajul Vârșolț (Zalău).
Adresa: Alexandru Constantinescu, nr. 6, Bucuresti, 011473, Romania
Web site: http://www.tractebel-engineering-gdfsuez.com
Telefon: 004 031 2248 106, Fax: 004 031 2248 206
TRACTEBEL ENGINEERING

  Tractebel Engineering (GDF SUEZ) este un grup internațional de inginerie și consultanță cu peste 100 de ani de experiență în domeniile enegie și infrastructură. In România, Tractebel Engineering are ca misiune furnizarea de servicii de inginerie la nivel local și regional pentru clienti atât din sectorul public, cât și din cel privat, susținandu-i pe aceștia să-și atingă obiectivele lor de eficienta, siguranța și protecția mediului înconjurător.

  Printre serviciile oferite în domeniul hidrotehnic se numară:

  • Lucrări de protectie împotriva inundațiilor
  • Lucrări de protecție a albiilor in zona podurilor, lucrari regularizări de râuri
  • Lucrări de porturi
  • Stabilirea caracteristicilor de curgere a cursurilor de apă
  • Stabilirea debitelor cu diverse asigurări și niveluri
  • Calculul vitezelor de curgere în albie
  • Dimensionarea lucrarilor de protecție a malurilor și patului albiei etc.
Date de contact: Andreea Popovici - Responsabil Resurse Umane
Adresa: Str. Fabrica de Glucoză nr.5, Clădirea Aerofina, etaj 4, 020331, sect.2, București
Web site: http://www.vws.ro
E- mail: Andreea.Popovici@veoliawater.com
Telefon: 021 243 07 91
VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES (VWS) este lider mondial în concepția și realizarea lucrărilor de tratare a apei, fie ele municipale sau industriale.
Activitatea principală a VWS constă în concepția și execuția instalațiilor ca antreprenor general pentru:
 • tratarea apei pentru potabilizare sau obținerea apei pure pentru procesele industriale;
 • epurarea apelor uzate municipale sau industriale.
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL