HOME » Informații studenți » Proiecte de diplomă

Proiecte de diplomă

Proiect diplomă - ACH (anul IV) ....Tematica examenului de diploma 2015 - ACH (anul IV)
Proiect diplomă - ISPM (anul IV) ....Tematica examenului de diploma 2015 - ISPM (anul IV)
Proiect diplomă - IME (anul IV)....Tematica examenului de diploma 2015 - IME (anul IV)
Tematica examenului de diploma 2015 - AIA (anul IV)

Proiect diplomă - ACH (anul IV)
(CONȚINUT CADRU)


Piese scrise:

 • Memoriu
  • Caracteristici generale ale amplasamentului
  • Evaluare date de bază
  • Analiză soluții posibile
  • Alcătuire constructivă
  • Tehnologie
 • Breviar de calcule
 • Documentație economică
  • Antemăsurători
  • Devize
 • Bibliografie

Piesele desenate (5-6 planșe) vor conține după caz:
 • Plan general de amplasare
 • Dispoziție generală
 • Detalii constructive
 • Schema tehnologică
 • Organizare de șantier


Notă:
 1. Proiectul de diplomă va trata un obiect;
 2. Dependent de specificul temei, conținutul proiectului poate fi adaptat cu avizul șefului de catedră.
 3. In ședința de catedră se va aprecia dacă studentul și-a îndeplinit obligațiile pentru a intra in licență, primind calificativul admis/respins.
Proiect diplomă - ISPM (anul IV)
(CONȚINUT CADRU)

Piese scrise:

 • Memoriu
  • Caracteristici generale ale amplasamentului
  • Evaluare date de bază
  • Analiză soluții posibile
  • Alcătuire constructivă
  • Tehnologie
 • Breviar de calcule
 • Documentație economică
  • Antemăsurători
  • Devize
 • Bibliografie

Piesele desenate (5-6 planșe) vor conține după caz:
 • Plan general de amplasare
 • Dispoziție generală
 • Detalii constructive
 • Schema tehnologică
 • Organizare de șantier

Notă:
 1. Proiectul de diplomă va trata un obiect;
 2. Dependent de specificul temei, conținutul proiectului poate fi adaptat cu avizul șefului de catedră.
 3. In ședința de catedră se va aprecia dacă studentul și-a îndeplinit obligațiile pentru a intra in licență, primind calificativul admis/respins.
Proiect diplomă - IME (anul IV)
(CONȚINUT CADRU)

Piese scrise:

 • Memoriu
  • Descriere generală a amplasamentului
  • Norme legislative
  • Evaluare date de bază
   • Evaluare impact asupra mediului
    • Prognoza impact pentru un proiect dat
    • Analiza consecințe ale derulării unei activități
  • Soluții posibile de limitare/ minimizare a efectelor
   • Tehnologice
   • Constructive
   • Altele
  • Monitorizarea efectelor asupra mediului
  • Documentație economică
  • Bibliografie

Piesele desenate (5-6 planșe) vor conține după caz:
 • Plan general de amplasare
 • Dispoziție generală
 • Detalii constructive
 • Schema tehnologică
Notă:
 1. Proiectul de diplomă va trata un subiect specific domeniului ingineriei mediului;
 2. Conținutul cadru trebuie înțeles în sensul tratării efectelor asupra mediului ale unui proiect existent sau al unui proiect ce urmează a fi implementat;
 3. Dependent de specificul temei, conținutul proiectului poate fi adaptat cu avizul șefului de catedră.
 4. In ședința de catedră se va aprecia dacă studentul și-a îndeplinit obligațiile pentru a intra in licență, primind calificativul admis/respins.
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL