HOME » ANUNT SELECTIE PARTENERI

ANUNT SELECTIE PARTENERI


in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Conditii Generale, Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014- 2020, cu modificarile si completarile ulterioare si Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice "Masuri de optimizare a ofertelor de studii din invatamantul superior in sprijinul angajabilitatii",

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB), in calitate de Lider Proiect anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor nationali pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii proiectului cu titlul "Oferte educationale noi si flexibile in invatamantul tertiar universitar si non-universitar tehnic conforme cu cerintele pietei muncii in schimbare", cod MySMIS 2014+, ce va fi depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa Prioritara 6: Educatie si competente, Prioritatea de investitii - 10.ii. Îmbunatatirea calitatii si eficientei si accesul la invatamantul tertiar si a celui echivalent in vederea cresterii participarii si a nivelului de educatie, in special pentru grupurile defavorizate.Anunt selectie parteneri in cadrul POCU 2014-2020

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4Raportul procedurii de selectie parteneri 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Site realizat de:
UTCB websiteHOMESEND E-MAIL