HOME » Informații studenți » Practică

Practică

 

REGULAMENT DE PRACTICĂ

ART. 1. Studenții sunt obligați să prezinte la Secretariatul Facultății de Hidrotehnică, următoarele documente :

  • cerere scrisă cu opțiunea pentru locurile de practică prezentate de facultate (se admit 2 opțiuni) sau cerere scrisă pentru efectuarea practicii în regim individual (cu justificarea motivelor acestei opțiuni).
  • adeverință din partea societății respective, conform modelului prezentat, în cazul efectuării practicii în regim individual; ESTE OBLIGATORIU CA SOCIETATEA SĂ AIBĂ DOMENIUL DE ACTIVITATE SIMILAR CU PROFILUL FACULTĂȚII DE HIDROTEHNICĂ, RESPECTIV AL SPECIALIZĂRII ÎN CARE ESTE ÎNCADRAT STUDENTUL.
În situația în care, până la termenul limită stabilit de decanat, studentul nu a prezentat o opțiune în acest sens, va fi repartizat din oficiu, pe locurile de practică ale facultății.
În situația în care mai mulți studenți optează pe un număr de locuri, devenit ulterior insuficient, departajarea se va face funcție de specializare și prima opțiune din cadrul cererii studentului.

ART. 2. Practica de vară se va desfășura pe parcursul a trei săptămâni pentru anul III de studii.
  1. Ziua I-a - instructaj de practică, în cadrul Facultății de Hidrotehnică, prezența obligatorie; STUDENȚII CARE NU SE VOR PREZENTA LA INSTRUCTAJ NU VOR AVEA DREPTUL DE EFECTUARE A PRACTICII ÎN PERIOADA RESPECTIVĂ.
  2. Ziua a II-a - deplasarea la punctul de practică;
  3. Sfarșit practică - colocviu de practică.
ART. 3. În cadrul vizitelor tematice (dacă va fi cazul), studenții sunt obligați să completeze FIȘA VIZITEI TEMATICE, pentru fiecare zi de vizită, pe care o vor adăuga ulterior în CAIETUL DE PRACTICĂ.

ART. 4. Pentru fiecare activitate urmarită și însușită studentul va completa FIȘA ACTIVITĂȚII, care va fi inclusă în caietul de practică cu care se va prezenta la colocviul de practică;
Fișa activității va fi vizată de reprezentantul intreprinderii/instituției sau de responabilul punctului de lucru.

ART. 5. La încheierea practicii individuale studentul va obține o caracterizare privind activitatea desfășurată în intreprindere/instituție și pontajul de prezență pe formularul tip care va fi semnat de de reprezentanții legali și ștampilat. Acest formular va fi adăugat în CAIETUL DE PRACTICĂ.

ART. 6. CAIETUL DE PRACTICĂ va cuprinde:
  1. Adresa către intreprinderea/instituția primitoare;
  2. Caracterizarea și pontajul pentru activitatea individuală;
  3. Fișa activității pentru fiecare activitate reținută;
  4. Fișa vizitei tematice pentru fiecare vizită tematică.
ART. 7. COLOCVIUL de practică se susține conform programării anunțate, în fața responsabililor de practică, nominalizați de Decanat.

DECANAT
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB websiteHOMESEND E-MAIL