HOME » Cercetare » Programe naționale și internaționale

Programe naționale și internaționale

Cadrele didactice ale Facultății de Hidrotehnică realizează cercetări, studii, proiectare în următoarele domenii principale:
 • Comportarea statică și seismică, analize de risc și siguranță a structurilor hidrotehnice; baze de date specializate pentru supravegherea comportării construcțiilor hidrotehnice.
 • Modelarea matematică a proceselor morfologice ale litoralului românesc si ale cursurilor de apa.
 • Propagarea undelor de viitura si masuri strcuturale si nonstructurale pentru protectia impotriva acestora.
 • Modele matematice pentru optimizarea managementului apelor subterane; efectul poluarii industriale asupra acviferelor; evaluarea poluarii straturilor acvifere si remedierea acestora.
 • Sisteme informaționale și baze de date pentru protecția mediului; bilanțuri de mediu și studii de impact.
 • Utilizarea energiilor regenerabile, eoliana, solara sau marina.
 • Refacerea, extinderea, optimizarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate.
 • Elaborarea de procedee noi și tehnologii pentru obținerea apei destinate consumului uman, eliminarea azotului și fosforului din apele uzate pentru protecția mediului.


 • Cercetări pentru retehnologizarea schemelor de tratare existente sau filiere noi la uzinele de apă din aglomerațiile urbane.
 • Implementarea programelor pentru monitorizarea calității apei în rețelele de distribuție urbane.
 • Stabilitatea masivelor de pământ, alunecări de teren prin cercetări in-situ, geologice și hidrogeologice.
 • Soluții de fundare de suprafață și adâncime proiectate și optimizate prin luarea în considerare a interacțiunii teren / structură prin metode de calcul moderne; epuismentul incintelor de fundare a contructiilor.
 • Utilizarea materialelor geosintetice și stabilirea unor metode de calcul a lucrărilor inginerești ce înglobează aceste produse ca și a unor soluții constructive complexe.

Centre de cercetare ale Facultatii de Hidrotehnica
Laboratoare de cercetare ale Facultatii de Hidrotehnica

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE HIDROTEHNICA: Colectivul de INGINERIE SANITARA SI PROTECTIA APELOR: DEPARTAMENTUL DE HIDRAULICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI: DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICĂ ȘI FUNDAȚII: COLECTIV MECANICA, STATICA ȘI DINAMICA CONSTRUCȚIILOR:
 
     

Copyright © 2009 | Facultatea de HIDROTEHNICĂ,
Universitatea Tehnică de Construcții București

Site realizat de:
UTCB website HOME SEND E-MAIL