Competiția de idei și teme aplicabile construcțiilor inteligente

12 noiembrie 2021
Dragi studenți, vă invităm să vă înscrieți la ”Competiția de idei și teme aplicabile construcțiilor inteligente”, organizat prin proiectul CNFIS-FDI-2021-0147. Competiția este dedicată studenților din cadrul UTCB având scopul de a stimula implicarea acestora în activități de inovare din domeniul construcțiilor inteligente. Organizarea competiției urmărește dezvoltarea abilităților studenților în a se documenta, a evalua și propune soluții pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului lor de studiu ce pot fi aplicate construcțiilor inteligente. Regulamentul concursului poate fi consultat aici. Template lucrare Template prezentare