Competiția de idei și teme aplicabile pentru protejarea mediului

2 decembrie 2021
Dragi studenți, vă invităm să vă înscrieți la ”Competiția de idei și teme aplicabile pentru protejarea mediului”, organizat prin proiectul CNFIS-FDI-2021-0576. Competiția este dedicată studenților din cadrul UTCB având scopul de a stimula implicarea acestora în activități de inovare din domeniul protecției mediului. Organizarea competiției urmărește dezvoltarea abilităților studenților în a se documenta, a evalua și propune soluții pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului lor de studiu ce pot fi aplicate în protejarea mediului. Regulamentul concursului poate fi consultat aici. Template lucrare Template prezentare