Program studii postuniversitare verificatori de proiecte și experți tehnici în domeniul Saac

12 mai 2022

Colectivul de Alimentări cu Apă și Canalizări din cadrul Departamentului de Hidraulică, Edilitate și Protecția Mediului DHEPM din Facultatea de Hidrotehnica UTCB, în colaborare cu Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene intenționează să lanseze în perioada 11 – 14 iulie Programul de studii postuniversitare de educație permanentă pentru perfecționarea profesională în vederea obținerii calităților de verificator de proiecte și expert tehnic în domeniul Saac (Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări).
Programul de pregătire profesională se adresează specialiștilor care doresc să promoveze concursurile organizate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea obținerii calităților de verificator de proiecte și expert tehnic atestat și se bazează pe Normativul de proiectare, execuție și exploatare a sistemelor de alimentări cu apă și canalizări, Indicativ NP133/2013.