Admitere

Pentru anul universitar 2021-2022 organizăm admitere pentru toate programele de studii universitare de licență ale facultății: Amenajări și Construcții Hidrotehnice – ACH Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări – CSAAC Ingineria Mediului – IME Automatică și Informatică Aplicată – AIA Documente utile Prezentare Facultatea de Hidrotehnică Pilant de prezentare Facultatea de Hidrotehnică