Contact

Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Hidrotehnică
Adresă: București 020396, B-dul Lacul Tei nr.124, sector 2
Tel./Fax: +4 021 243 36 45
E-mail: shidro@utcb.ro
https://www.facebook.com/Facultateadehidrotehnica/