Anunțuri

PROCEDURA PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A HOTĂRĂRII SENATULUI 53820.01.2022 (Sesiune examene studenti confirmati pozitiv COVID sau izolati)

Decizie desfasurare activitati didactice

Regulament activitati online

 

Listele cu studenții repartizați pe discipline opționale

Rezultate profesionale

Centralizator restanțe 22.12.2021

Anunțuri  an universitar 2021-2022

Apeluri ani de studiu

Repartizarea studenților pe discipline opționale

Protecția datelor personale