Structura anului universitar

Structura anului universitar este stabilită prin Hotarârea Senatului UTCB pe baza propunerii Consiliul de administrație al UTCB.

Structura anului universitar 2023-2024

Calendarul studentului pentru fiecare facultate și specializare poate fi consultat aici:

Calendarul studentului