Structura anului universitar

Structura anului universitar este stabilită prin Hotarârea Senatului UTCB pe baza propunerii Consiliul de administrație al UTCB.

Structura detaliată a anului universitar