Studii de licență

Amenajări și construcții hidrotehnice
Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări
Ingineria mediului
Automatică și informatică aplicată
Admitere