Informații pentru părinți

Selectarea viitorilor studenţi se face pe bază de examen sau prin concurs de dosare. Sunt atraşi absolvenţi bine pregătiţi, de la oricare din liceele care au organizat examenul de diploma; absolventii trebuie sa aiba abilităţi/cunoştinţe din domeniile: matematică, fizică. Admiterea este orgnizata in fiecare an pe baza deciziei Colegiului Academic al universitatii si este anuntata din timp atat pe pagina de web a facultatii cat si in mass media.

Metodologie privind organizarea admiterii în anul universitar 2018-2019