Informații pentru părinți

Studenții de la ciclurile de Licență și Masterat, respectiv cursanții de la Colegiul terțiar non-universitar ai Facultății de Hidrotehnică beneficiază de cazare în căminele universității în limita locurilor disponibile.

Studenții si cursanții pot servi masa la cantina universității care percepe tarife preferențiale pentru aceștia.

Cazarea și masa la cantină sunt asigurate contra cost, în conformitate cu prevederile “Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinei studențești”.

Studenții bugetari beneficiază de subvenționarea parțială a costului cazării, limitele subvenției fiind stabilite de Ministerul Educației Naționale.

Studenții U.T.C.B. beneficiază de asistență medicală gratuită, acordată în cadrul Cabinetului medical al U.T.C.B.

Studenții bugetari ai U.T.C.B. beneficiază de locuri gratuite în tabere de iarnă și de vară, în condițiile stabilite de metodologia corespunzătoare, elaborată de Ministerul Educației Naționale.

Studenții bugetari de la cursurile de zi beneficiază de abonamente pentru transportul în comun, în limitele alocațiilor acordate de Ministerul Educației Naționale.

Metodologie privind organizarea admiterii în anul universitar 2021-2022