Construcții pentru sisteme de alimentări cu apă și canalizări

Licenţă 4 ani

Domeniu: Inginerie Civilă

Formează specialişti pentru următoarele domenii:

Perspective de carieră:

Plan de învățământ