Practică

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat

Practica 2020

Hotarare Senat – Metodologie desfasurare practica

Modificare si completare regulament de desfasurare practica

Practica 2019

Anexa 1 – Conventie cadru practica 2019

Anexa 2 – Cerere practica cont propriu 2019

Anexa 3 – Raport de practica 2019

Anexa 4 – Fisa de evaluarea 2019

Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii

REGULAMENT DE PRACTICĂ

ART. 1. Studenţii sunt obligaţi să prezinte la Secretariatul Facultăţii de Hidrotehnică, următoarele documente :

În situaţia în care, până la termenul limită stabilit de decanat, studentul nu a prezentat o opţiune în acest sens, va fi repartizat din oficiu, pe locurile de practică ale facultăţii.
În situaţia în care mai mulţi studenţi optează pe un număr de locuri, devenit ulterior insuficient, departajarea se va face funcţie de specializare şi prima opţiune din cadrul cererii studentului.

ART. 2. Practica de vară se va desfăşura pe parcursul a trei săptămâni pentru anul III de studii.

ART. 3. În cadrul vizitelor tematice (dacă va fi cazul), studenţii sunt obligaţi să completeze FIŞA VIZITEI TEMATICE, pentru fiecare zi de vizită, pe care o vor adăuga ulterior în CAIETUL DE PRACTICĂ.

ART. 4. Pentru fiecare activitate urmarită şi însuşită studentul va completa FIŞA ACTIVITĂŢII, care va fi inclusă în caietul de practică cu care se va prezenta la colocviul de practică;
Fişa activităţii va fi vizată de reprezentantul intreprinderii/instituţiei sau de responabilul punctului de lucru.

ART. 5. La încheierea practicii individuale studentul va obţine o caracterizare privind activitatea desfăşurată în intreprindere/instituţie şi pontajul de prezenţă pe formularul tip care va fi semnat de de reprezentanţii legali şi ştampilat. Acest formular va fi adăugat în CAIETUL DE PRACTICĂ.

ART. 6. CAIETUL DE PRACTICĂ va cuprinde:

ART. 7. COLOCVIUL de practică se susţine conform programării anunţate, în faţa responsabililor de practică, nominalizaţi de Decanat.

Parteneri

Inginerie civilă

              

Automatică și Informatică Aplicată