Burse

Lista studenților și masteranzilorr beneficiari de burse speciale, de merit 1 și 2 pe semestrul I

Lista studenților și masteranzilor beneficiari de burse sociale pe semestrul I

În urma recalculării fondului de burse s-au putut acorda un număr suplimentar de burse la nivelul universității. Fondul a fost distribuit procentual în funcție de numărul de studenți la fiecare facultate. Lista cu studenții care au primit bursă în urma recalculării fondului de burse se regăsește aici: lista burse suplimentare.

 

Acordarea burselor se face in acord cu reglementările legale și regulamentul pentru acordarea burselor al UTCB.

Lista studenților eligibili pentru bursă de merit 1 și 2, semestrul I, anul universitar  2020-2021 (licentă si master)

Regulament burse

FORMULARE burse merit 1 sau 2

FORMULARE burse sociale