Burse

Liste burse de merit 1, 2, speciale – 11.03.2022

Lista studenților eligibili pentru bursă, semestrul II (2021-2022), pe specializări și ani de studiu

Calendar burse semestrul 2 – anul universitar 2021 – 2022

Perioadă depunere dosare burse de ajutor social: 14.02.2022 – 04.03.2022

ATENȚIE!

Calendar pentru celelalte categorii de burse:

Lista studenților și masteranzilor beneficiari de burse speciale, de merit 1 și 2 pe semestrul I

 

Acordarea burselor se face in acord cu reglementările legale și regulamentul pentru acordarea burselor al UTCB.

Regulament burse

FORMULARE burse merit 1 sau 2

FORMULARE burse sociale