Consultații și mentori de an

Începând cu anul universitar 2023–2024 mentorii ce vor prelua anul I vor îndruma respectiva specializare pe toată durata ciclului I. În consecință mentorii anului I pe specializări vor fi:

Principiul continuității se aplică și la mentorii celorlalți ani de studiu. În acest sens mentorii care au îndrumat anul I vor continua cu aceeași studenți în anii următori (II, III și IV), mentorii care au îndrumat anul II vor continua cu aceeași studenți în anii III și IV iar mentorii ce au îndrumat anul III vor continua cu aceeași studenți în anul IV.

Mentori de an