Amenajări şi construcţii hidrotehnice

Licenţă 4 ani

Domeniu: Inginerie Civilă

Specializarea are ca obiectiv formarea inginerilor pentru proiectarea, execuția, exploatarea și întreținerea lucrărilor hidrotehnice. Astfel de lucrări sunt îndiguirile pentru protecția exploatărilor agricole și a obiectivelor social-economice, regularizări ale albiilor cu scopul îmbunătățirii condițiilor de curgere, irigații, drenaje pentru eliminarea excesului de apă, lucrări de combatere a eroziunii solurilor, bararea cursurilor de apă pentru crearea lacurilor de acumulare, amenajări hidroenergetice,
Absolvenții acestei specializări sunt în plus capabili să elaboreze prognoze hidrologice și planuri de gospodărire a resurselor de apă dar și să elaboreze studii de prevenire sau management al dezastrelor (inundații, cutremure de pământ, alunecări de teren).
Toate cele de sus în armonie cu mediul și cu obiectivul clar al dezvoltării durabile.

Formează specialişti pentru următoarele domenii:

Perspective de carieră:

Plan de învățământ