Automatică şi informatică aplicată

Licenţă 4 ani
Domeniu: Ingineria Sistemelor

Evoluția tehnologică la care am asistat împreună în ultimii ani a propulsat țara noastră în rândul primelor opțiuni luate în calcul de marile companii naționale și multinaționale atunci când vine vorba despre dezvoltare de software și producția de echipamente electronice.

Fie că vorbim despre dezvoltare de aplicații software (web, mobile etc.) sau dezvoltarea de sisteme automate de control al proceselor, din punct de vedere al resursei umane necesare pe piața muncii din România, cererea de specialiști în domeniul Ingineria Sistemelor (Automatică și Informatică Aplicată) din partea companiilor este mult mai mare decât oferta tuturor universităților ce au în oferta de studii acest domeniu. Acest lucru a transformat domeniul Ingineria Sistemelor (Automatică și Informatică Aplicată) într-un „domeniu al viitorului” în care orice absolvent își găsește cu ușurință un loc de muncă atractiv.

Ingineria Sistemelor (IS) este un domeniu interdisciplinar, care vizează proiectarea și gestionarea automata a sistemelor inginerești complexe pe toată durata lor de funcționare. Aria de acoperire a Ingineriei Sistemelor este extrem de largă, de la domenii tehnice: ingineria controlului automat, inginerie software, inginerie industrială, până la studiul organizării sistemelor sau managementul proiectelor.

Automatica și Informatica Aplicată este principala specializare din cadrul domeniului Ingineria Sistemelor. Automatica sau controlul automat reprezintă o ramură a științei și tehnicii care se ocupă cu studiul metodelor privind proiectarea sistemelor de conducere și utilizarea lor pentru ca procesele tehnice, mașinile și echipamentele să poată funcționa fără participarea directă a omului sau cu o intervenție cât mai redusă a acestuia. Informatica este știința prelucrării informațiilor, care în prezent se realizează cu ajutorul calculatoarelor.  Informatica aplicată este un alt instrument modern prin care informațiile reprezentate sub formă de modele sau cunoștințe despre structura și funcționarea unui proces sunt prelucrate cu ajutorul unor algoritmi software pentru a controla comportarea procesului, astfel încât să se obțină performanțele dorite.

Programul de studii „Automatică și Informatică Aplicată” are misiunea proiectată astfel încât să aibă atât o componentă didactică specifică, cât şi una științifică de profil. Absolvirea studiilor aferente acestui program asigură tinerilor specialişti fundamentul profesional care le permite să-şi desfăşoare activitatea în toate ramurile industriale în care sunt prezente sisteme de conducere, în proiectare, în cercetare, în sfera serviciilor, dar şi în învățământ.

Față de alte programe de studii, programul Automatică și Informatică Aplicată oferă mai multe avantaje. În primul rând, studenții noștri învață să transforme în programe eficiente legile de reglare și algoritmii de control automat. De asemenea, studenții noștri învață să aplice conceptele informaticii într-un context foarte concret, strâns legat de lumea fizică, în care programele realizate interacționează nu doar cu oamenii, ci cu întreg mediul înconjurător, la viteze și flux de date transmise mult mai mari, în timp real.

O astfel de viziune de ansamblu, interdisciplinară, care combină limbaje și tehnici de programare cu o cunoaștere a tehnicilor de control, a structurii și funcționării dispozitivelor și echipamentelor pentru care se realizează programele, nu o puteți obține decât în cadrul programului de studii Automatică și Informatică Aplicată din domeniul Ingineria Sistemelor.

Programul de studii asigură, prin structura planului de învăţământ şi în corelaţie cu conţinutul disciplinelor, următoarele competenţe:

Datorită unei combinații unice de cunoștințe și abilități practice, Automatica și Informatica Aplicată este o specializare care oferă o largă paletă de ocupații posibile și de oportunități de dezvoltare a carierei profesionale.

Ce job-uri poate avea un inginer de Automatica și Informatica Aplicată?

Inginerul automatist integrează module hardware și software, proiectează arhitecturi care conferă sistemului sens, performanțe și viabilitate.

Plan de învățământ