Automatică şi informatică aplicată

Licenţă 4 ani
Domeniu: Ingineria Sistemelor

Formează specialişti pentru următoarele domenii:

Perspective de carieră:

Plan de învățământ