Despre noi

Bine ați venit!

Hidrotehnica s-a dezvoltat inca de acum 4000 – 5000 de ani in Asia Mica, India, Egipt si China prin amenajarile de baraje, apeducte, diguri de protectie impotriva revarsarii apelor mari, bai publice, canalizari etc. Mai tarziu, domeniul cunoaste o dezvoltare deosebita in Grecia si in Roma antica. Secolele urmatoare aduc noi dezvoltari teoretice si aplicative ale acestui domeniu, diversificand metodele si tehnicile de studiu, de calcul si de realizare practica.
In Romania, primele lucrari importante cu specific hidrotehnic au fost realizate cu multe secole in urma: mori de apa, elevatoare, alimentari cu apa, canalizari, indiguiri, acumulari, canale navigabile, lucrari de irigatii si desecari etc.

Hidrotehnica este azi un domeniu tehnic complex, oferind competente multiple, de la cele specifice ingineriei civile, la cele legate de gestiunea resurselor de apa sau de protectia mediului. Facultatea de Hidrotehnica din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti isi are originea, ca specializare, in vechea Scoala Politehnica din Bucuresti care a luat nastere pe scheletul si din baza materiala a Scolii Nationale de Poduri si Sosele, una din primele institutii de invatamant superior din Romania, infiintata in 1896.
Facultatea de Hidrotehnica a luat nastere in 1949 cand s-a infiintat Institutul de Constructii, iar sectia de hidrotehnica a devenit facultate a acestui institut.
Cu o bogata traditie si un corp profesoral de prestigiu, Facultatea de Hidrotehnica este acreditata pentru toate ciclurile de invatamant superior – licenta, masterat si doctorat.
Facultatea de Hidrotehnica isi construieste programul educational, de cercetare si consultanta urmarind solutionarea problemelor actuale ale gestiunii resurselor de apa si ale ingineriei mediului. In prezent oferta educationala a facultatii este structurata pe patru specializari, acoperind armonios cerintele domeniului: Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări (fostul program de studii Inginerie Sanitara si Protectia Mediului), Amenajari si Constructii Hidrotehnice, Ingineria Mediului si Automatica si Informatica Aplicata.

Misiunea Facultatii de Hidrotehnica

Facultatea de Hidrotehnica va crea si dezvolta valori profesionale folosind stiintele tehnice din domeniul ingineriei civile, ingineriei de mediu si ingineriei sistemelor pentru beneficiul si progresul societatii, pe trei nivele: licenta, masterat si doctorat.
Misiunea Facultatii de Hidrotehnica este de a crea valoare profesionala si de a promova dezvoltarea societatii prin exploatarea cunoasterii tehnice si stiintifice in domeniul sau de activitate. Valoarea este creata prin formarea competentelor, abilitatilor si cunostintelor de specialitate si prin dezvoltarea unor abordari stiintifice si solutii tehnice inovatoare cu aplicatii in cercetare, constructii, industrie, afaceri si sectorul comercial.

Scurt istoric

Până in anul 1942 pregătirea în domeniul hidrotehnic, se făcea în cadrul specializării unice de construcţii din Şcoala Politehnică.
Secţia de Hidrotehnică începe să funcţioneze din anul 1942 în cadrul facultăţii de Construcţii, prima sa promoţie absolvind studiile în 1944.
În anul 1949 ia fiinţă facultatea de Poduri şi Construcţii masive, care fiinţează trei ani în cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti, cu două secţii, de Hidrotehnică şi de Poduri.
Secţia de Lucrări Edilitare ia fiinţă în anul 1949 în cadrul facultăţii de Drumuri şi Lucrări edilitare.
Secţiile de Hidrotehnică şi Lucrări Edilitare, formează în anal 1952 facultatea de Hidrotehnică cu două secţii: Construcţii hidrotehnice şi Alimentări cu apă şi canalizări.
În paralel, între 1951 şi 1953, funcţionează Institutul de Gospodărire Comunală din Bucureşti, care după o existenţă de doi ani este desfiinţat, iar studenţii săi de la Secţia de Lucrări Edilitare sunt transferaţi la secţia de Alimentări cu apă si canaŹlizări.
Cele două secţii ale facultăţii de Hidrotehnică fuzionează într-o singură secţie, Construcţii hidrotehnice, începând cu anul 1959.
Începind cu anul universitar 1969/1970 se înfiinţează secţiile de subingineri cu durata studiilor de 3 ani şi subingineri cursuri serale cu durata de 4 ani. În domeniul hidrotehnic au funcţionat până în 1990 două secţii, Construcţii Hidrotehnice şi Tehnică Edilitară.
În anul 1962 ia fiinţă, în cadrul facultăţii de Hidrotehnică secţia de Hidrotehnică Agricolă, care funcţionează până în 1973.
Între 1984 şi 1989 facultăţile de Hidrotehnică şi respectiv de Drumuri şi Poduri fuzionează, sub denumirea de facultatea de Hidrotehnică, Drumuri şi Poduri.
Din 1990, facultatea de Hidrotehnică capătă conturul actual, cu cele două specializări din domeniul ingineriei civile, respectiv Amenajări şi Construcţii hidrotehnice şi Inginerie sanitară şi protecţia mediului. Acestora li se adaugă, începând cu anul universitar 2005/2006, alte două specializări, respectiv Ingineria mediului şi Automatică şi informatică aplicată.

Plan strategic Facultatea de Hidrotehnică