Inginerie geotehnică

Master 4 semestre
Domeniu: Inginerie Civilă

Programul de Masterat de Inginerie Geotehnică este conceput pentru a oferi absolvenţilor ciclului de licenţă din domeniul Ingineriei Civile competenţe legate de activităţile de execuţie, proiectare avansată şi cercetare specifice domeniului de Inginerie Geotehnică.

Formează specialişti pentru domeniile:

Perspective de carieră:

Plan de învățământ