Programare sesiune

Programare sesiune semestrul II, anul universitar 2018-2019

Sesiune restanțe, anul IV

Amenajări și Construcții Hidrotehnice
Inginerie Sanitară și Protecția Mediului
Ingineria Mediului
Automatică și Informatică Aplicată

Studii de licență, anii I-III

Amenajări și Construcții Hidrotehnice
Inginerie Sanitară și Protecția Mediului
Ingineria Mediului
Automatică și Informatică Aplicată
Ingineria mediului – disciplinele restante din anul I de studiu

Studii de masterat

Inginerie Hidraulică și Protecția Mediului
Inginerie Geotehnică