Inginerie hidraulică

Master 4 semestre
Domeniu: Inginerie Civilă

Masteratul de Inginerie Hidraulică este cerut pe piaţa muncii din România şi reprezintă o specializare curentă atât în universităţile europene, cât şi în cele americane. El oferă posibilitatea pregătirii de specialişti înalt calificaţi într-un domeniu de larg interes privind exploatarea lucrărilor hidrotehnice (baraje şi lacuri de acumulare, staţii de tratare şi epurare a apelor uzate, sisteme de alimentare cu apă şi canalizare), asigurarea apei la utilizatori, gestiunea calitativă a resurselor de apă, generarea viiturilor, măsuri structurale şi nestructurale de management al riscului la inundaţii atât la nivel de bazin hidrografic, cât şi în zonele urbane. Spre deosebire de ciclul I la care accentul se pune în special pe asimilarea de cunoştinţe, în cadrul ciclului II atenţia se îndreaptă către dezvoltarea aptitudinilor de a rezolva probleme concrete, atât la nivel de exploatare, cât şi de modelare matematică.

Formează specialişti pentru domeniile:

Perspective de carieră:

Plan de învățământ