Biblioteca

Biblioteca Universității Tehnice de Construcții București este o structură cultural științifică, parte integrantă a sistemului de învățământ. Ea participă la procesul instructiv educativ, de cercetare și perfecționare, la cunoașterea valorilor culturii, științei naționale și universale.

Coordonarea de specialitate a activității bibliotecii Universității Tehnice de Construcții București, ca și a celorlalte biblioteci de învățământ superior și biblioteci centrale universitare, se asigură de către Ministerul Educației Naționale. Pentru exercitarea acestor atribuții, Ministerul Educației Naționale se consultă cu Consiliul Național al Bibliotecilor din Învățământ.

Facultatea de Hidrotehnică dispune de o bibliotecă modernă cu publicații în format fizic și digital. În cadrul bibliotecii funcționează și o sală de lectura dotată cu calculatoare pentru consultarea publicațiilor în format digital.

Poți consulta regulamentul bibliotecii aici: ROF – Bibliotecă

Pentru mai multe detalii click aici.