Regulamente

Metodologia de admitere pentru studiile universitare de licenta

Metodologia de admitere pentru studiile universitare de master

Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare in UTCB

Regulament privind organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile

Regulament privind desfăşurarea activităţii studenţilor în Universitatea egulament privind desfășurarea activităților didactice asistate prin comunicații electronice la distanță (on-line) pentru ciclurile de Licență și Master în Universitatea Tehnică de Construcții București

Regulamentului privind acordarea burselor și altor forme de protecție socială pentru studenții din UTCB

Hotărârea Senatului privind Cuantumul taxelor și tarifelor pentru anul universitar 2020-2021

Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor din Ciclul I – studii universitare de master – în Universitatea Tehnică de Construcții București

Modificare si completare Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor din Ciclul I – studii universitare de master – în Universitatea Tehnică de Construcții București

Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor din Ciclul II – studii universitare de master – în Universitatea Tehnică de Construcții București

Modificare si completare Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor din Ciclul II – studii universitare de master – în Universitatea Tehnică de Construcții București

Regulament privind desfăşurarea activităţii studenţilor în Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Organizarea programelor de studii în sistemul de credite transferabile