Regulamente

Regulament privind desfășurarea activității studenților

Regulament pentru studenți internaționali

Regulament mobilități pentru studenți

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de protecție socială pentru studenți

Metodologia de admitere pentru studiile universitare de licenta

Metodologia de admitere pentru studiile universitare de master

Regulament privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare in UTCB