Informare publică

Compartimentul de Informare si RelatiiPublice
Bd. Lacul Tei nr. 124
Sectorul 2, 020396, Bucuresti
Telefon 021-242.12.08 int. 139; fax 021-242.07.81
Program de functionare:luni-vineri  8.00-15.00

Accesul liber si neingradit al oricarei persoane din Romania la informatiile de interes public, definite astfel prin Legea nr. 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si institutiile publice. Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Pentru mai multe detalii consultati:

Pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public, in cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti functioneaza Compartimentul de Informare si relatii Publice, structura care are responsabilitati in acest domeniu.

Declaratiile de avere ale personalului de conducere se gasesc la acest compartiment din cadrul Departamentului Relatii Internationale

Responsabil: D-na ing. Mia TRIFU

Pentru a solicita in scris informatii de interes public cu privire la activitatea Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, va rugam sa completati o cerere si sa o trimiteti pe adresa: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Compartimentul pentru Informare si Relatii Publice, Bd. Lacul Tei, nr.124, sectorul 2,cod postal 020396, Bucuresti sau prin posta electronica la adresa mia.trifu@utcb.ro

In cazul in care considerati ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, va puteti adresa cu o reclamatie administrativa Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.

Formularele tip, asa cum sunt prezentate in Normele metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descarcare:

Documente de interes public:

Informatii in conformitate cu legea 544/2001