Finalizare studii

Acoperirea locurilor la proiectul de licență și lucrarea de disertație pe specializări

_________________________________________________________________________________________

Anunt depunere cereri pentru proiectul de licență

Cerere de îndrumator la licrență

Cerere titlul proiect de licență

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I

_______________________________________________________________________________________

Anunț depunere cereri pentru lucrarea de disertație

Cerere de îndrumator disertație

Cerere titlul lucrare de disertație

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologie de organizare și desfpșurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II

Ghid de elaborare a lucrării de disertație IG

Ghid de elaborare a lucrării de disertație IHPM