Finalizare studii

Licență

Repartiția studenților, pe baza solicitărilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă

Cerere de îndrumator la diplomă

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor – Ciclul I

_______________________________________________________________________________________

Disertație

Repartiția studenților, pe baza solicitărilor, pentru elaborarea proiectelor de disertație

Cerere de îndrumator la disertație

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II

Ghid de elaborare a lucrării de disertație IG

Ghid de elaborare a lucrării de disertație IHPM