Finalizare studii

Licență

Tabel centralizator diplome si disertatii anul universitar 2020-2021

Cerere de indrumator la diplomă

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor – Ciclul I

Modificare si completare regulament finalizare studii – ciclul I – UTCB

_______________________________________________________________________________________

Disertație

ANUNT date desfasurare examene de disertație februarie 2021

Tabel centralizator diplome si disertatii anul universitar 2020-2021

Cerere de indrumator la disertatie

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II

Modificare si completare regulament finalizare studii – ciclul II – UTCB

Ghid de elaborare a lucrării de disertație IG

Ghid de elaborare a lucrării de disertație IHPM