Finalizare studii

Cerere inscriere examen de diploma

Cerere titlu lucrare de licență

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de licență se organizează conform Metodologie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I

_______________________________________________________________________________________

Cerere înscriere examen de disertație

Cerere titlu lucrare de disertație

Examenele de finalizare a studiilor universitare la programele de masterat se organizează conform Metodologie de organizare și desfpșurare a examenelor de finalizare a studiilor – ciclul II

Ghid de elaborare a lucrării de disertație IG

Ghid de elaborare a lucrării de disertație IHPM