Concursuri studențești

EDIȚIE ANIVERSARĂ – A 15-a SESIUNE STUDENȚEASCĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE – Profesor universitar doctor Alexandru-Viorel Marinescu – 29 Mai 2023

A 15-a Sesiune Studențească de Comunicări Științifice – Profesor universitar doctor Alexandru-Viorel Marinescu este o ediție aniversară a competiției anuale organizată de colectivul de Automatică și Informatică Aplicată al Facultății de Hidrotehnică, dedicată în special studenților de la domeniul Ingineria Sistemelor, specializarea Automatică și Informatică Aplicată, dar la care se pot înscrie cu lucrări studenți de la toate specializările facultăților din Universitatea Tehnică de Construcții București.
Scopul acestei competiții este acela de a stimula dezvoltarea capacității creative a studenților în domenii specifice ariei de cuprindere a domeniului IT&C. Organizarea acestei competiții urmărește în același timp dezvoltarea abilității studenților în a se documenta, a evalua și propune soluții pentru rezolvarea unor probleme specifice și actuale ale domeniului lor de studiu, utilizând tehnologii specifice domeniului Ingineria Sistemelor.
Această competiție este organizată și în contextul implementării proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0502, cu titlul „Echitate socială și egalitate de șanse pentru accesul la învățământul superior de înaltă calitate”.

Regulament

Template lucrare

Template prezentare

Sponsori: S.C. SFYBIZ S.R.L. și JOGGA (S.C. WEVIEW TECH SRL)

A 14-a SESIUNE STUDENȚEASCĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE – 27 Mai 2022

Concursul Tehnic Studențesc SOLUȚII DE POMPARE GRUNDFOS ÎN APLICAȚII MUNICIPALE

CONCURSURI STUDENȚEȘTI ANTERIOARE

Ediții anterioare