Concursuri studențești

A 14-a SESIUNE STUDENȚEASCĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE – 27 Mai 2022

A 14-a Sesiune Studențească de Comunicări Științifice (S.S.C.S.) este o competiție anuală organizată de colectivul de Automatică și Informatică Aplicată al Facultății de Hidrotehnică, dedicată în special studenților de la domeniul Ingineria Sistemelor, specializarea Automatică și Informatică Aplicată, dar la care se pot înscrie cu lucrări studenți de la toate specializările facultăților din Universitatea Tehnică de Construcții București.
Scopul acestei competiții este acela de a stimula dezvoltarea capacității creative a studenților în domenii specifice ariei de cuprindere a domeniului IT&C. Organizarea acestei competiții urmărește în același timp dezvoltarea abilității studenților în a se documenta, a evalua și propune soluții pentru rezolvarea unor probleme specifice și actuale ale domeniului lor de studiu, utilizând tehnologii specifice domeniului Ingineria Sistemelor.
Această competiție este organizată și în contextul implementării proiectului CNFIS-FDI-2022-0658, cu titlul „Șanse egale pentru accesul la învățământul superior din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti”.

Regulament

Template lucrare

Template prezentare

Sponsor: ECOAPA Design S.R.L.

Concursul Tehnic Studențesc SOLUȚII DE POMPARE GRUNDFOS ÎN APLICAȚII MUNICIPALE

CONCURSURI STUDENȚEȘTI ANTERIOARE

Ediții anterioare